Списък на професиите  специалностите:

v  Професия „Техник по транспортна техника“, код 525010

o   Специалност „Автотранспортна техника“, код 5250101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Монтьор на транспортна техника“, код 525020

o   Специалност “Автотранспортна техника“, код 5250201, втора степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Пътно- строителна техника“, код 5250202, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Монтьор на подемно- транспортна техника“, код 525060

o   Специалност „Подемно- транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“, код 5250601, втора степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Подемно- транспортна техника с електрозадвижване“, код 5250602, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Работник по транспортна техника“ код 525120

o   Специалност „Автобояджия“, код 5251201, първа степен на професионална квалификация

o   Специалност „Автотенекеджийство“, код 5251202, първа степен на професионална квалификация

 

v  Професия „ Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, код 844070

o   Специалност „Електроексплоатация на автомобилния транспорт“, код 8400701, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Водач на МПС за обществен превоз“, код 840090

o   Специалност  „Вътрешни и международни превози на пътници“, код 8400901, първа степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Вътрешни и международни превози на товари“ код 8400902, първа степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Пътен строител“, код 582060

o   Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях“, код 5820601, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Охранител“

o   Специалност  „Банкова охрана и инкасова дейност“, код 8610101 , трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Лична охрана“, код 8610102, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност „Физическа охрана на обекти“, код 8610103, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Оператор на компютър“, код 482030

o   Специалност „Текстообработване“, код 4820301, първа степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Графичен дизайнер“, код 213070

o   Специалност  „Графичен дизайн“, код 3440201, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Продавач- консултант“, код 341020

o   Специалност  „Продавач- консултант“, код 3410201, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Моделиер- технолог на облекло“, код 542040

o   Специалност  „Конструиране , моделиране и технология на облекло от текстил“, код 5420401, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Брокер“, код 341030

o   Специалност „Недвижими имоти“, код 53410301, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Сътрудник в бизнес услуги“, код 345040

o   Специалност „Бизнес услуги“, код 3450401, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, код 345050

o   Специалност „Малък и среден бизнес“, код 3450501, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Икономист“, код 345120

o   Специалност  „Индустрия“, код 3451201, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Търговия“, код 3451202, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Офис- мениджър“, код 346010

o   Специалност  „Бизнес администрация“, код 3460101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Данъчен и митнически посредник“, код 344020

o   Специалност „Митническа и данъчна администрация“, код 3440201, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Митническо и данъчно обслужване“, код 3440202, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Техник- технолог в хранително- вкусовата промишленост“, код 541010

o   Специалност  „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, код 5410103, трета степен на професионална квалификация

 

 

v  Професия „Техник- технолог в дървообработването“, код 543010

o   Специалност „Мебелно производство“, код 5430101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Техник- растениевъд“, код 621010

o   Специалност  „Зеленчукопроизводство“, код 6210102, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност „Трайни насаждения“, код 6210103, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Гъбопроизводство“, код 6210106, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Техник по лозаровинарството“, код 621020

o   Специалност  „Лозаровинарство“, код 6210201, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Фермер“, код 621060

o   Специалност  „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация

v  Специалност  „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602, втора степен на   професионална квалификация

 

v  Професия „Техник- озеленител“, код 622010

o   Специалност „Цветарство“, код 6220101, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Парково строителство и озеленяване“, код  6220102,трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Здравен асистент“, код 723010

o   Специалност „Здравни грижи“, код 7230101, трета степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Болногледач“, код 723020

o   Специалност  „Здравни грижи“, код 7230201, втора степен на професионална квалификация

 

v  Професия „Сътрудник социални дейности“, код 762020

o   Специалност  „Социална работа с деца и семейства в риск“, код 7620201, трета степен на професионална квалификация

o   Специалност  „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, код 7620202, трета степен на професионална квалификация