КАТЕГОРИЯ  "C + E"

 

СЪСТАВ ОТ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ТЕГЛЕЩО МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ КАТЕГОРИЯ „С” И РЕМАРКЕ С ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА НАД 750 КГ.

 

Изискавания:

Кандидатът да притежава стаж като водач МПС от кат. „С” минимум 1 год. от придобиването на категорията. Да има навършени 21г.

 

Обучение и изпит:   

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

Теоритично обучение - 4 уч. ч.

Практическо обучение – 16 уч. ч.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С+Е” полагат вътрешен теоретичен и практически изпит, които са включени в цената на курса. 

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С+Е” полагат теоретичен и практически изпит пред ДАИ. 

 

Необходими документи за записване:

•  Копие на лична карта;

•  Копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;

•  Копие на шофьорска книжка и контролен талон;

•  Справка от КАТ за нарушенията и броя на контролните точки;

•  Паспортна снимка – 1 бр.