КАТЕГОРИЯ  "C"

 

ПРАВА НА ЛИЦАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС ОТ КАТЕГОРИЯ “С”

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

   Лице с права за управление на МПС от категория “С” има право да управлява и МПС от категория “Ткт”. 

 

Изисквания:

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С” трябва:

-    да е на възраст не по-малко от 21 години;

-    да притежава правоспособност за управление на МПС от категория "В";

-    да има стаж за кат. „В” минимум една година преди започване на курс за кат. „С”;

-    да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;

-    да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;

-    да е завършил основно образование. 

 

Обучение и изпит:

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

Теоритично обучение - 14 уч. ч.

Практическо обучение – 20 уч. ч.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С” полагат вътрешен теоретичен и практически изпит, които са включени в цената на курса. 

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „С” полагат теоретичен и практически изпит пред ДАИ. 

 

Необходими документи за записване:

•  Копие на лична карта;

•  Kопие на свидетелство за завършено минимум основно образование;

•  Копие на шофьорска книжка и контролен талон;

•  Удостоверение за психологическа годност;

•  Паспортна снимка – 1 бр..