КАТЕГОРИЯ  "А"  -  МОТОЦИКЛЕТИ

 

Права на лицата, притежаващи правоспособност за управление на превозно средство от категория “А”

Лице с правоспособност за категория “А” има право да управлява мото¬циклет - мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.   

Лице с права за управление на МПС от категория “А” има право да управлява и МПС от категория “АМ”. 

 

Изисквания: 

Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва да отговаря на следните критерии:

а)  да е на възраст не по-малко от 24 години или:

- 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 KW;

- 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;

б) да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл. 152а ЗДвП;

в) да е завършил основно образование.

 

При започване на обучението:

Кандидатът трябва да е на възраст, не по-малко от 23 години и 9 месеца или да отговаря на следните критерии:

а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 KW;

б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години.

 

Обучение и изпити: 

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация. Обучението е теоретично и практическо.

 

Теоритично обучение 

- при придобита правоспособност от категория В, се преминава към теоретично обучение, което включва 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;

- за лица, които не притежават  правоспособност от категория В – теоретичното обучение е в размер на 36 часа „Безопасност на движението” и 4 часа „Общо устройство на мотоциклета”.

 

Практическо обучение – 20 уч. ч.

 

Необходими документи за записване:

• Копие на лична карта;

• Копие на свидетелство за правоуправление на МПС и контролен талон /за притежаващите кат. В/;

• Kопие на свидетелство за завършено минимум основно образование;

• Паспортна снимка – 1 бр.