На  15.07.2022 г. стартира курс за обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Обучението е с различна продължителност в зависимост от модулите, по които кандидатът желае да се обучи.

 На  27.07.2022 г. стартира курс за обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Обучението е с различна продължителност в зависимост от модулите, по които кандидатът желае да се обучи.