Предстоящи курсове 

 

На  28.06.2022 г. стартира курс за обучение - професионална компетентност за ръководители на транспорта за придобиване на Удостоверение за професионална компетентност за международен превоз на товари.

Обучението се провежда само след предварително записване на кандидатите.

 

 На  11.07.2022 г. стартира курс за обучение за "Техник по транспортна техника".  Краен срок за записване - 08.07.2022 г.

 

 На  15.07.2022 г. стартира курс за обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Обучението е с различна продължителност в зависимост от модулите, по които кандидатът желае да се обучи.

 На  27.07.2022 г. стартира курс за обучение на водачи на МПС, превозващи опасни товари. Обучението е с различна продължителност в зависимост от модулите, по които кандидатът желае да се обучи.

 

На 01.08.2022 г. стартира курс за обучение на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари. Обучението е с продължителност 8 работни дни и се провежда само след предварително записване на кандидатите.

 

 Тел. за информация: 0884849898